𝗬𝗞𝗞 𝗔𝗣 มีผู้ติดตั้งทั่วไทย อยู่ที่ไหนก็ใช้ประตูหน้าต่างของเราได้