เกี่ยวกับเรา

“วัฏจักรแห่งความดี” เป็นรากฐานของกิจกรรมทั้งหมด
ทางธุรกิจของเรา

อย่ากลัวความล้มเหลว ประสบการณ์สร้างความสำเร็จ
สร้างโอกาสให้กับพนักงาน
ยึดมั่นในคุณภาพในทุกสิ่ง
สร้างความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความเคารพ

การวิจัยและการพัฒนา

YKK AP มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการรีไซเคิล และการบริการที่รวมเครือข่ายข้อมูลเข้ากับกิจกรรมการขาย