หน้าหลัก

ผลิตภัณฑ์

ประตูและหน้าต่าง

ประตู

ฉากกั้นห้อง

เกี่ยวกับเรา

หลักการบริหารจัดการ

“YKK AP แสวงหาค่านิยมขององค์กรเพื่อศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น”

เรามุ่งมั่นพัฒนาค่านิยมองค์กรใน 7 ด้าน โดยยึดถือความเที่ยงธรรมเป็นหลักสำคัญพร้อมสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงทำให้พนักงานของเรามีความสุขและความภาคภูมิใจ เรากำลังพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและการจัดการของเราเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนี้

ข่าวสาร