นโยบายความเป็นส่วนตัว YKK AP

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทYKK AP (THAILAND) ได้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทYKK AP (THAILAND)ได้ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการข้อมูล โดยรวมถึงกฏหมายในเขตอำนาจการควบคุมอื่นๆ เรามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการดูแลรักษาอย่างระมัดระวังและนำไปใช้งานตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
1. YKK AP (THAILAND) จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดมาตามด้านล่างนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล บริษัทจะกำหนดจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้ให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนที่รวบรวมข้อมูล
2. หากบริษัทYKK AP (THAILAND)ตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของYKKแล้วนั้น บริษัทYKK AP INDONESIAจะแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการนำไปใช้งานใหม่และขออนุญาติจากลูกค้าก่อน
การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือYKK
บริษัทในเครือYKKทั้งหมดจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รวบรวมมาร่วมกัน และบริษัทYKK AP (THAILAND) และ/หรือบริษัทYKK จะรับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลเหล่านี้
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
ชื่อ, ข้อมูลเฉพาะเจาะจง(ชื่อบริษัท, ชื่อแผนก เป็นต้น), ตำแหน่ง, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์แฟกซ์, อีเมล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือต่างๆ
เงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม
บริษัทYKK AP (THAILAND)จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รวบรวมมาแก่บุคคลที่สาม ตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของYKK

การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทในเครือYKKทั้งหมดดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายที่บังคับใช้ตามแต่ละเขตอำนาจการควบคุม
แจ้งเตือนจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้ การปกปิด การแก้ไข และเพิ่มเติม การลบ การเลิก หรือการยกเลิกของบทบัญญัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

การใช้Cookies
1. Cookiesคือไฟล์ข้อมูลเล็กๆที่อาจจะถูกเก็บไว้ในWeb browserอย่างอัตโนมัติที่สามารถเรียกขึ้นมาดูได้จากเว็บไซต์เราได้ พวกเราอาจจะใช้Cookiesเพื่อเปิดใช้งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อการวิเคราะห์การเข้าชมของผู้เข้าชมเพื่อจุดมุ่งหมายทางการตลาดหรืออื่นๆ พวกเราอาจจะสามารถใช้ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เว็บเพื่อศึกษาการใช้งานและกิจกรรมที่เป็นส่วนนึงของเว็บไซต์เรา Cookiesสามารถทำให้เว็บไซต์ของพวกเรามีประโยชน์มากขึ้นโดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของคุณ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถนำเสนอบริการที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้นแก่คุณ
2. Web browsersส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าให้ยอมรับCookies คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนWeb browserของคุณได้ หลังจากนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อได้รับCookie ถ้าคุณไม่ต้องการคุณสามารถที่จะตั้งค่าweb browserให้ไม่สามารถใช้งานCookiesได้ แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าไม่ให้สามารถใช้งานได้นั้น คุณอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่บางอย่าง หรือเข้าสู่บางส่วนของเว็บไซต์ได้

เบ็ดเตล็ด
เว็บไซต์ของบริษัทในเครือYKKจะแสดง แผนภูมิ, ฟอรั่ม, กระดานข่าว, ข่าวสารของบริษัทในเครือ,อีเมลและบริการอื่นๆจากระยะเวลาหนึ่งถึงเพียงระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านคิดพิจารณาและรับผิดชอบเมื่อต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะเข้าใช้บริการเหล่านี้