Exhido

สมรรถนะอันดีเยี่ยม
ประตูทางเข้า

เพิ่มความสวยงามรูปแ
บบใหม่ให้บ้านคุณ

ชุดประตูอลูมิเนียมพื้นฐานที่มีสีให้เลือกมากมายเพื่อให้เข้ากับบานหน้าต่างอลูมิเนียม โดยถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำหรือแมลงไม่ให้เข้ามาในห้องได้ โดยเฉพาะ Exhido ซึ่งทำมาจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและการออกแบบที่งดงาม เหมาะสำหรับแนวคิดบ้านที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

รูปแบบการออกแบบ

การออกแบบแผงเชื่อมต่อแบบเซาะร่อง

การออกแบบแผงเชื่อมต่อแบบกระจก

รูปแบบสี

สีชุบ

สีพ่น

สีดำ
(YK-1N)

สีเงิน
(YS-1N)

สีน้ำตาล
(PB-50)

สีขาวงาช้าง
(PW-11)

สมาร์ทคอนโทรลคีย์

กับสมาร์ทคอนโทรลคีย์ที่จะเปลี่ยนวิธีการเปิดปิดประตูของเราอย่างสิ้นเชิง ด้วยมาตรฐานใหม่แห่งอนาคต สมาร์ทคีย์จะสร้างความสะดวกสบายอันเรียบง่ายให้กับประตูทางเข้าบ้านของคุณ กับมือจับประตูที่มีให้เลือก 3 สี :

สีเงิน

สีทอง

สีดำ

แบรนด์
วีดีโอ