Nexsta

อีกขั้นของผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมสำหรับอาเซียน

ยุคใหม่ของ
ความหรูหรา

NEXSTA - นวัตกรรมแห่งยุคใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดย YKK AP Indonesia โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่เหนือชั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นของ NEXSTA เป็นการพัฒนาเฉพาะตามความคาดหวังของผู้บริโภค จากสภาพอากาศ วิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมและสถานการณ์ปัจจุบัน NEXSTA ได้รับการออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการทดสอบอย่างเป็นพิเศษเกี่ยวกับประสิทธิภาพความปลอดภัยและการสนับสนุนอื่นๆเช่นกัน

แนวคิด

คุณสมบัติพื้นฐาน

การประกันคุณภาพโดยการทดสอบประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นการทำงานที่เข้าใจได้

ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการเกิดอาชญากรรม

ความยืดหยุ่น

นำไปใช้กับอาคารสูงที่มีช่องแสงขนาดใหญ่และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบรนด์
วีดีโอ