บานเลื่อนNEXSTA

มาสร้างพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยใช้ประตู
และหน้าต่างNEXSTAที่มีรูปลักษณ์
ที่ทันสมัย ด้วยบานที่เปิดกว้างและรูปลักษณ์
ที่หรูหราที่จะทำให้ที่อยู่อาศัยของคุณ
จะเป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพื้นฐาน

โครงสร้าง(แรงลม)

1600 Pa ระยะโก่ง L/125

Water Tightness

300 Pa

Air Infiltration

เกรด A-4 (JIS)

Sound Insulation

T-1 (-25 dB) (JIS)
T-2 (-30 dB) (JIS)
Rw 24 - 30 (ISO)

กระจกสองชั้น

สูงสุด 6 + A6 + 6 mm
ร่องกระจก:18 & 22 mm

คุณลักษณะเด่น

กันชนภายใน

ค่ากำหนดแบบมาตรฐานเป็นประโยชน์
ในการป้องกันการบาดเจ็บขณะเปิด

ฝาปิดนิรภัย

ค่ากำหนดแบบมาตรฐาน
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ซัพพอร์ตล็อค
(ตัวเลือกเพิ่มเติม)

การรักษาความปลอดภัด้วยการตั้งค่า
ระบบล็อคคู่ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
: Crescent และ Support Lock
(ยกเว้นสำหรับประเภทAN, AF, BN, BF และSAN )

Crescent
พร้อมกับตัวป้องกัน
การล็อคผิดพลาด
(ตัวเลือกเพิ่มเติม)

ด้วยการตั้งค่านี้ทำให้การทำงานของล็อค
ทำงานได้อย่างเหมาะสม

แบรนด์
วีดีโอ

ตารางของประเภทบานเลื่อน

การออกแบบ
ขนาด
จุดมุ่งหมาย
หน้าต่าง
ประตู
เสมอนอก
เสมอใน
Outside/เสมอใน
เสมอทั้งสองด้าน
บาง
เล็ก
ใหญ่
AN
BN
C
D
เล็ก
ใหญ่
AF
BF
CF
DF
กว้าง
 
FB
กว้าง
FA
FC
มาตรฐาน
กว้าง
SAN
 
SB
SC

คุณต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทไหน?

ประเภทบานเลื่อน

รายชื่อประเภท

ประเภทAN

หน้าต่าง

จุดมุ่งหมาย

หน้าต่าง

การออกแบบ

เสมอนอก

ขนาด

เล็ก

สเปค

เสมอนอก

Interlocking Stile (mm)

α 25 / β 80.7

ประเภทBN

หน้าต่าง

จุดมุ่งหมาย

หน้าต่าง

การออกแบบ

เสมอนอก

ขนาด

ใหญ่

สเปค

เสมอนอก

Interlocking Stile (mm)

α 25 / β 92.7

ประเภทAF

หน้าต่าง

จุดมุ่งหมาย

หน้าต่าง

การออกแบบ

เสมอใน

ขนาด

เล็ก

Interlocking Stile (mm)

α 25 / β 78.7

ประเภทBF

หน้าต่าง

จุดมุ่งหมาย

หน้าต่าง

การออกแบบ

เสมอใน

ขนาด

ใหญ่

Interlocking Stile (mm)

α 25 / β 90.7

ประเภทFA

หน้าต่าง

จุดมุ่งหมาย

หน้าต่าง

การออกแบบ

เสมอทั้งสองด้าน

ขนาด

กว้าง

Interlocking Stile (mm)

α 65 / β 100

ประเภทSAN

หน้าต่าง

จุดมุ่งหมาย

หน้าต่าง

การออกแบบ

บาง

ขนาด

มาตรฐาน

Interlocking Stile (mm)

α 25 / β 113.4