ประตูระบายอากาศNEXSTA

ด้วยแนวคิดเรื่องอาคารสีเขียว ประตูระบายอากาศจึงถูกนำเสนอขึ้นมา เพื่อแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแสงจากภายนอก

คุณสมบัติพื้นฐาน

โครงสร้าง(แรงลม)

1600 Pa ระยะโก่ง L/125 and L/175

Water Tightness

50 Pa

Air Infiltration

เกรด A-2 (JIS)

การทดสอบการเปิดและปิด

JIS A 1550 100,000 cycles

คุณลักษณะเด่น

ความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัย

ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลมแรง
อาชญากรรมตอนกลางคืนและแมลงที่มารบกวน

ชิ้นส่วนมาตรฐาน

-มือจับก้านโยกพร้อมล็อค
-(ด้านนอก) ไส้กุญแจ
-(ด้านใน) ตัวบิดล็อค

ความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัย

วางมือใต้ที่จับและผลักไปตามราง
ในขณะที่ดึงลูกบิด

แบบมีเฟรมล่าง

เฟรมล่างมีคุณสมบัติเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและฝุ่นละอองที่จะเข้ามาภายในทำให้มีความปลอดภัย

แบรนด์
วีดีโอ