อาคารพาณิชย์ YKK AP

โครงการ

Qian Yue

สถานที่

Taiwan

โครงการ

Gardens by the Bay

สถานที่

Singapore

โครงการ

Triple One Somerset

สถานที่

Singapore

โครงการ

Toranomon Towers Office

สถานที่

Tokyo

โครงการ

High Street Centre A&A Work

สถานที่

Singapore

โครงการ

Fusionopolis

สถานที่

Singapore

โครงการ

Black Pearl

สถานที่

Taiwan