สำนักงานและโชว์รูม

โชว์รูม

สำนักงานขายและโชว์รูม กรุงเทพฯ

  • บริษัท วายเคเค เอพี (ประเทศไทย) จำกัด
    เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 13 ห้อง 1303 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

  • โทร: +66-(0)2-655-6334 แฟกซ์:+66-(0)2-655-6399

ที่ตั้ง

โชว์รูมและสำนักงานใหญ่

ชั้น 13 เวฟเพลส 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
(BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 5)

Tel.+66-(0)2-655-6334
FAX:+66-(0)2-655-6399