Nexsta

มาสร้างพื้นที่ดี ๆ ในห้องด้วยผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่าง NEXSTA ที่มีความทันสมัย ด้วยรูปลักษณ์ที่หรูหราและช่องเปิดที่กว้างขวาง บ้านของคุณจะเป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพื้นฐาน

การประกันคุณภาพโดยการทดสอบประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันการทำงานที่เข้าใจได้

ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการเกิดอาชญากรรม

ความยืดหยุ่น

นำไปใช้กับอาคารสูงที่มีช่องแสงขนาดใหญ่และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทหน้าต่าง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทประตู