ปรัชญา

ปรัชญาของ YKK

วัฏจักรแห่งความดี
“ไม่มีผู้ใดเจริญเติบโตโดยไม่แบ่งปันแก่ผู้อื่น”

การแบ่งปันในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสำคัญของสังคมนั้นถือเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ในการดำเนินธุรกิจ ท่านประธานโยชิดะได้ให้ความสนใจในแง่มุมนี้เป็นอย่างมาก เพื่อค้นหาแนวทางที่จะนำไปสู่ความเจริญร่วมกัน ท่านประธานโยชิดะยังมีความเชื่อมั่นว่าการใช้ความเฉลียวฉลาด ความช่างคิดในการกิจกรรมทางธุรกิจและการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ อยู่เสมอนั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จของทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้มีส่วนร่วมกับสังคมได้อีกด้วย โดยแนวคิดนี้เรียกว่า “วัฏจักรแห่งความดี” ซึ่งนำไปใช้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท จากการถ่ายทอดแนวความคิดนี้ กลายเป็นที่ยอมรับว่าเป็นปรัชญาของทางบริษัท YKK