การวิจัยและการพัฒนา

การวิจัยและการพัฒนา

YKK AP มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรามีระบบการวิจัยและการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เรามีการผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการรีไซเคิล และการบริการที่รวมเครือข่ายข้อมูลเข้ากับกิจกรรมการขาย

การตรวจสอบคุณภาพ

YKK AP THAILAND รับประกันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพระดับสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรม
(การตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรมจากโรงงานแม่ YKK AP)

  • JIS H 4100 (อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมอัลลอยที่อัดรีดขึ้นรูป)
  • JIS H 8602 การเคลือบสีของอะโนดิกซ์ออกไซด์และการเคลือบสีอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมอัลลอยแบบออร์แกนิค * อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองแล้งสำหรับ PPG, DNT, Du Pont, KANSAI, INTERPON, JOTUN
  • ISO 9001 (การออกแบบ การพัฒนา การผลิตและการก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมที่ทำจากอะลูมิเนียม สำหรับอาคารสูงและอาคารพักอาศัย)
  • ISO 14001 สินค้าสำเร็จรูปอะลูมิเนียมโปรไฟล์ และประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ระบบผนังกระจก ระบบผนังกระจกแบบ Unitized)

กระบวนการผลิตในโรงงาน และศูนย์ทดสอบ

โรงงานผลิตแบบเบ็ดเสร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานแม่ในประเทศอินโดนีเซีย

การหล่ออัลลอย

การผลิตแม่พิมพ์

การอัดรีดขึ้นรูป

การชุบสี

การพ่นสี

การผลิตและการประกอบ

ศูนย์ทดสอบ

เป้าหมาย
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตภัณฑ์โดยการจำลองสถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอน การผลิตในปริมาณมาก

การทดลองมาตรฐาน
SNI (มาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย), JIS (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น), ASTM (สมาคม เพื่อการทดสอบและวัสดุของสหรัฐอเมริกา), AAMA (สมาคมผู้ผลิตทางสถาปัตยกรรมของสหรัฐอเมริกา)

การกันอากาศ
การทดสอบเพื่อพิสูจน์การรั่วไหลของอากาศโดยการเติมอากาศสูงสุด

การกันน้ำรั่วซึม
การทดสอบเพื่อจำลองสถานการณ์การรั่วไหลของน้ำในระดับพายุฝน

ประสิทธิภาพโครงสร้าง
การตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างและประสิทธิภาพโดยรวมของหน้าต่างด้วยแรงลมในระดับที่กำหนด

ความทนทาน
การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมด้านความทนทานต่อการใช้งานสูงสุดดังที่ระบุไว้ เช่น การทดสอบ การเปิด-ปิด การรับแรง และอื่น ๆ