บานเลื่อน

ลักษณะเฉพาะ

โครงสร้าง (แรงลม)

1600 Pa
ค่าการแอ่นตัว
L/125 และ L/175

การป้องกันน้ำรั่วซึม

300 - 350 Pa

การป้องกัน อากาศแทรกซึม

Grade A-4(JIS)

การกันเสียง

T-1 (-25 dB) (JIS)
T-2 (-30 dB) (JIS)
Rw 24 ~ 30 (ISO)

กระจกสองชั้น

*ประเภทฉนวนกันเสียงสูง

ประเภทและขนาด

2 บาน
ขนาดขั้นต่ำ: 600 x 400 มม.
ขนาดสูงสุด:4000 x 3000 มม. / 2400 x 3500 มม.
4 บาน
ขนาดขั้นต่ำ: 1200 x 400 มม.
ขนาดสูงสุด:6000 x 3000 มม. / 4800 x 3500 มม.
3 บาน
ขนาดขั้นต่ำ: 900 x 400 มม.
ขนาดสูงสุด:3600 x 3500 มม.
6 บาน
ขนาดขั้นต่ำ: 1800 x 400 มม.
ขนาดสูงสุด:7200 x 3500 มม.