บานฟิกซ์

ลักษณะเฉพาะ

โครงสร้าง (แรงลม)

1600 Pa
ค่าการแอ่นตัว
L/125 และ L/175

การป้องกันน้ำรั่วซึม

180 Pa (Fixed R Type)
500 Pa (Fixed)

การป้องกัน อากาศแทรกซึม

Grade A-4(JIS)

การกันเสียง

T-1 (-25 dB) (JIS)
T-2 (-30 dB) (JIS)
Rw 24 ~ 30 (ISO)

กระจกสองชั้น

สูงสุด 6 + A6 + 6 mm
ร่องกระจก : 24mm

ฟิกซ์โปรดติดต่อตัวแทนขาย YKK AP สำหรับขนาดที่ต้องการ

ประเภทและขนาด