บานกระทุ้ง

ลักษณะเฉพาะ

โครงสร้าง (แรงลม)

1600 Pa
ค่าการแอ่นตัว
L/125 และ L/175

การป้องกันน้ำรั่วซึม

350 Pa

การป้องกัน อากาศแทรกซึม

Grade A-4(JIS)

การกันเสียง

T-1 (-25 dB) (JIS)
T-2 (-30 dB) (JIS)
Rw 24 ~ 30 (ISO)

กระจกสองชั้น

สูงสุด 6 + A6 + 6 mm
ร่องกระจก : 14,24
และ 26mm

ประเภทและขนาด

บานกระทุ้ง
ขนาดขั้นต่ำ: 400 x 400 มม.
ขนาดสูงสุด:1700 x 2400 มม. / 1363 x 3000 มม.