ประตูระบายอากาศ

ลักษณะเฉพาะ

โครงสร้าง (แรงลม)

1000 Pa
ค่าการแอ่นตัว L/125

การป้องกันน้ำรั่วซึม

50 Pa

การป้องกัน อากาศแทรกซึม

Grade A-2(JIS)

การทดสอบการเปิดและปิด

JIS A 1150
100,000 ครั้ง

ประเภทและขนาด

ประตูระบายอากาศ
ขนาดขั้นต่ำ: 600 x 2000 มม.
ขนาดสูงสุด:900 x 2200 มม.